Genel Kurallar

 1. Veteran Turnuvaları ve Liglere Sports International üyeleri katılabilir.Turnuva ve ligler sürerken üyelikleri bitenler üyeliklerini yenilemeleri durumunda devam edebilirler. Open turnuvalar SI iznine tabidir.
 2. Tenis turnuvalarınave liglerine katılmak için www.tta.com.tr internet sitesinden online olarak kayıt yaptırmalısınız.
 3. Sıralama listesinde ilk 8’deki oyuncular bir turnuvada hem kendi kategorilerinde hemde istedikleri takdirde bir üst kategoride oynayabilirler.
 4. Bir aktivitenin yapılabilmesi için, herhangi bir gruptan en az 6 oyuncunun başvuru bitmeden kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
 5. Geri çekilme fikstür çekilişi öncesine kadardır. Fikstür çekilişinden sonra geri çekilen sporcular katılım ücretlerini ödemek ile yükümlüdür.
 6. Turnuvalarda oyunculara ilk maçın tarih ve saati en az bir gün önceden tebliğ edilecektir. İlk maçtan sonra kazanan oyuncu koordinatör masasına başvurarak daha sonraki maçının tarih ve saatini takip etmekle yükümlüdür.
 7. Çift maçları için, çiftlerden herhangi birine yapılan maç tebligatı takıma yapılmış sayılır.
 8. Maçın ilan edilen saatinden itibaren oyuncu en geç 15 (on beş) dakika içinde, maça hazır şekilde kortta bulunmalıdır.
 9. Maçı ileri saate sarkmış olan oyuncu, koordinatörün “maça çıkınız“ komutundan itibaren 10 (on) dakika içinde maça hazır şekilde kortta bulunmalıdır.
 10. Hava durumu, teknik problemler, vs. dolayısıyla durmuş olan maçlarda, Koordinatör talimatı ile maç başka bir güne ertelenmedikçe, turnuva mahalli terk edilemez.
 11. Her oyuncu başladığı maçı bitirmek ve kazanmak için gerekli gayreti göstermekle yükümlüdür. Bundan kaçınılması halinde, Koordinatör kararı ile oyuncu diskalifiye edilebilir ve cezai yaptırımlar uygulanabilir.
 12. Bir aktivitenin yapılabilmesi için, herhangi bir gruptan en az 6 oyuncunun başvuru bitmeden kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
 13. Profesyonel aktif tenis antrenörleri, profesyonel aktif tenis işletmecileri Sports International & Topspin Tenis Akademisi ligleri ve tenis kort rezervasyonları hizmetlerinden yararlanamayacaktır. Bu kural 01.08.2019 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Bu kural Topspin Tenis Akademisi antrenörleri için geçerli değildir.

SERİ BAŞLARI

       Seri başı uygulaması, kuraların çekildiği tarihteki klasman puanlarına göre belirlenir.

Kıyafet

  1. SI Tenis kortlarında tenis sporu kurallarına, SI  kıyafet kurallarına, Ulusal ve Uluslararası tenis kurallarına uygun kıyafetler giyilmelidir.  *Uygun kıyafet tanımları TTF, WTA, ATP web sayfalarından incelenebilir.
  2. Kortta zemine uygun spor ayakkabılar giyilmeli, saha zeminine zarar verecek ayakkabılar giyilmemelidir.
  3. Kortlarda maçların bitiminde, kortları kullanacak diğer üyelere saygı amaçlı, kişisel eşya ve atıklar (su şisesi, havlu, raket,ambalajlar vs)  bırakılmamalıdır.

FAİR PLAY

Her  oyuncu  “fair play” anlayışı içinde, rakibine, hakemlere ve seyircilere saygılı davranmakla yükümlüdür.

 1. Oyun kuralları dışında oyunu yavaşlatmak, durdurmak, rakibini kasıtlı olarak sinirlendirme gayreti içinde olmak,
 2. “Hakemsiz oyun kurallarını” ihlal etmek ve hakemsiz oynamayı sürekli kendi lehine suistimal etmek,
 3. Uygunsuz zamanda dinlenmek ya da maçın akışını değiştirmek adına oyun kuralları dışında tuvalet ve sakatlık molası almaya yeltenmek,
 4. Hakem ve Koordinatörin işini zorlaştırmak, yanıltmaya çalışmak, sürekli itiraz etmek, vb davranışlar.
 5. Turnuva mahallinde; maç içinde veya dışında duyulacak şekilde kendine, rakibine, hakeme ve seyircilere küfür eden, kötü söz söyleyenler,
 6. Müstehcen ve ayıp harekette bulunanlar,
 7. Sözle sarkıntılık yapanlar,
 8. Cismani saldırganlık yapanlar,
 9. Yasaklanmış ilaçları kullananlar; müsabakadan önce veya müsabaka sırasında alkollü içki kullananlar, koordinatör tarafında uyarılır, uyarılar dikkate alınmaz ise konu SI yönetimine yazılı tutanak ile bildirilir.
 10. Yukarıdaki durumlar Koordinatör’ün uyarısı ve SI ve TTA Yönetim tarafından dikkatle değerlendirilecek, gerekirse ve olayın oluş şekline göre “uyarı, kınama ve tekrarında “diskalifiye” kararı verebileceklerdir.

Olumsuz tavırların sürekliliği halinde SI ve TTA yönetimlerinin ortak kararı ile üye hakkında gerekli işlemler yapılabilecektir.

Aşağıda yazılı hallerde sporcular faaliyet takvimindeki bir sonraki turnuvaya katılamazlar ve aynı turnuvada tekler veya çiftler maçlarına devam edemezler:

 1. Katılım listesine yazılmalarına rağmen katılım bedelini ödemeyen sporcular,
 2. Yukarıdaki fair play hükümlerden dolayı uyarı, kınama alanlar,
 3. Bir turnuvada grup maçlarında iki’den fazla WO olan sporcular.

TURNUVALARDA HAKEM BULUNDURULMASI

Maçlara gözlemci veya kule hakemi tayin yetkisi koordinatöre aittir.

GÖZLEMCİ HAKEM

Oynanan maçları kortlar arasında dışarıdan dolaşarak sürekli izleyen, gerektiği takdirde belli süre kort hakemliği yapan hakemlerdir. Korta girerek maçı yönetmeye kendileri karar verebilecekleri gibi, turnuva koordinatörinin bu yöndeki talebini de yerine getirirler. Kortta kalacakları süreyi kendileri tayin eder. Kort içinde kuleye çıkma zorunlulukları yoktur. Aynı maç esnasında korta bir kaç defa girip çıkabilirler.

× Buradan bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz